Ego management

Hoge posities vragen om visie, durf, eigengereidheid, standvastigheid, autonomie en als het even kan ook nog om charisma. maar wanneer en op welke wijze slaan deze positieve kwaliteiten om in zelfgenoegzaamheid, hebzucht en grootheidswaan? Het menselijk brein heeft een sterke neiging om te gaan woekeren als het gevoed wordt door een overdaad aan macht. Het verlies van het contact met de omringende werkelijkheid, maar ook met de redelijkheid en het persoonlijk fatsoen en het gebrek aan feed-back zijn ongetwijfeld factoren die hierbij een rol spelen. Hoe werken deze factoren in op de ziel van een hooggeplaatst individu?

Ego-management is een aanbod ten behoeve van (aankomende) topmanagers, politici en andere personen met veel macht en verantwoordelijkheid. Ego-management leunt op inzichten uit de gedragswetenschappen en psychotherapie, mijn eigen leidinggevende ervaringen en observaties als coach en consultant in het bedrijfsleven. Het kent geen gedefinieerde antwoorden en het hanteert zeker geen vaststaande normen of ideologieën. Het stelt vragen en entameert een dialoog. Wilt u meer weten over Ego-management? Download dan hier de brochure.